Marketing – podstawowe informacje - co to jest marketing

flag language

Artykuł "Marketing – podstawowe informacje - co to jest marketing" został przygotowany w oparciu o szkolenie:

MARKETING - CO TO JEST MARKETING? CZYM JEST MARKETING? szkolenie elearning o marketingu od podstaw

Co to jest marketing marketing czyli zaspokajanie potrzeb

 

 

Marketing – podstawowe informacje - co to jest marketing

MARKETING – od badania do zaspokojenia potrzeb konsumentów

Zadaniem marketingu jest:

 1. dostarczenie właściwego produktu (lub usługi),
 2. w odpowiedniej ilości,
 3. w odpowiednim miejscu,
 4. w odpowiednim czasie,
 5. i w efekcie:
 • zadowolenie klienta oraz,
 • uzyskanie zysku z przeprowadzonej operacji.

Etapy działań marketingowych:

 1. Badania rynku – potrzeb klienta,
 2. Opracowanie koncepcji produktu i klienta docelowego,
 3. Wdrożenie produktu do produkcji,
 4. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej,
 5. Wprowadzenie produktu na rynek.

W rozważaniach na temat marketingu  dość istotnym elementem wiedzy są tzw. „trzy główne siły rynku”:

¯  ciągły rozwój konsumenta oraz gruntowna zmiana jego oczekiwań;

¯  udoskonalone technologie informacyjne, które kształtują ów rynek;

¯  proces umiędzynarodowienia znaków firmowych produktów oraz samego marketingu.

Bez zrozumienia i zaakceptowania powyższych reguł nie jest się w stanie zrozumieć klienta – rynku oraz reagować odpowiednio na zmiany zachowania konsumenta – rynku.

Zobacz w bocznym menu podobne artykuły do: Marketing – podstawowe informacje - co to jest marketing

Polski
szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym