Html5 znaczniki budowa strony www technologia html5 podstawowe znaczniki

Responsywne mobilne strony internetowe kurs bezpłatny

bezpłatny kurs internetowy szkolenia, filmy: kliknij w temat, którego chcesz się nauczyć

flag language

Html5 znaczniki budowa strony www technologia html5 podstawowe znaczniki HTML

HTML – CO POWINIENEŚ/AŚ WIEDZIEĆ O TECHNOLOGII HTML5

PODSTAWOWE ZNACZNIKI HTML5 (sekcja body)

Pamiętaj o zamykaniu każdego znacznika!

 

Html5 znaczniki budowa strony www technologia html5 podstawowe znaczniki HTML

ZNACZNIK HEADER

W HTML4 nagłówek opisany był jako:<div id="header">Treść nagłówka</div>

znaczniki html 5 poswojsku.info

W HTML5 nagłówek to po prostu header:<header>

Treść nagłówka</header>

Znacznika <header> trzeba używać przede wszystkim jako nagłówek całej strony, a nie jako nagłówek pojedynczych elementów blokowych.W <header> znacznika umieścić nagłówki H1-H6, logo strony, nawigację, itp. Wspomnieliśmy, że znacznik <header> powinien zawierać informacje, które będą pomocne pod względem wprowadzenia do treści właściwej albo jeśli chodzi o nawigację. Przyjrzyjmy się teraz znacznikowi <nav>.

Html5 znaczniki budowa strony www technologia html5 podstawowe znaczniki HTML

ZNACZNIK NAV

Stare podejście w HTML4:<div id="nav"></div>

W HTML5 należy napisać:<nav></nav>Znacznik <nav> stosujemy tam, gdzie prezentujemy odnośniki do innych podstron, czyli zwykle jest to menu strony. Znacznik <nav> służy do wskazania głównych bloków nawigacyjnych. Jeżeli na stronie mamy menu z linkami do podstron oraz stopkę strony, w której umieścimy różne linki, to znacznika <nav> nie należy używać w drugim wypadku.

ZNACZNIK FOOTER

W HTML4 pisaliśmy:<div id="footer"></div>

W HTML5 jest zapis:<footer></footer>

FOOTER to stopka elementu, w którym został użyty znacznik. Strona może zawierać więcej niż jeden znacznik footer, ale każdy musi być w innej sekcji (to znaczy musi być włożony do innego znacznika).

ZNACZNIKI: ARTICLE, SECTION I DIV

Każdy z tych znaczników tworzy kontener na wybranych fragmentach strony. Znacznik <article> to specjalny typ sekcji znacznika <section>. Obydwa są nowością w HTML5, natomiast znacznik <div>, który w HTML4 jako jedyny tworzył kontenery, w HTML5 nadal ma zastosowanie jako kontener. Różnice leżą w semantyce elementów:    <section> jest kontenerem - blokiem - zawierający treść powiązaną ze sobą;    <article> to niezależny, samodzielny blok zawierający treść powiązaną ze sobą,     <div> to blok zawierający dowolną treść i jako jedyny z trzech wymienionych działa we wszystkich nawet najstarszych przeglądarkach, dlatego wielu twórców stron internetowych w dalszym ciągu używa tylko i wyłącznie div’a, co jest błędem z punktu widzenia zaleceń W3C.

Oczywiście każdy z powyższych znaczników musi być zamknięty:

    <section>  </section>  

    <article> </article> 

    <div> </div>

ZNACZNIK p

Do oznaczania akapitów używamy elementu <p> </p>

ZNACZNIK h

Do oznaczania nagłówków używamy elementu h - od h1 do h6.

<h1> </h1>

<h2> </h2>

<h3> </h3>

<h4> </h4>

<h5> </h5>

<h6> </h6>

ZNACZNIK ASIDE

ASIDE to  sekcja, w której umieszcza się treść powiązaną ze znacznikiem, w którym występuje, ale nie jest on wymagany, aby zrozumieć treść główną zadeklarowaną w znaczniku głównym. Najczęściej umieszcza się w tym znaczniku przypisy oraz reklamy.

ZNACZNIK span

Znacznik span umożliwia sformatowanie kawałka tekstu

ZNACZNIK li

Listy nienumerowane, to listy powiązanych ze sobą elementów, takich jak odnośniki nawigacyjne czy nagłówki. <li> </li>

ZNACZNIK ol

Listy numerowane, to listy powiązanych ze sobą numerowanych elementów, takich jak odnośniki nawigacyjne czy nagłówki.<ol> </ol>

Tworząc kod html należy zawsze pamiętać o zamykaniu znaczników. Np. otwierający znacznik <p> musi mieć swoje zamknięcie </p>, podobnie jak prawie wszystkie inne znaczniki. Wyjątkiem jest kilka samozamykających się znaczników jak <br> i <img>.

ZNACZNIK br

Znacznik ten łamie linię tekstu - przenosi tekst do kolejnej linijki, ale w HTML5 nie zaleca się wykorzystywania tego znacznika, chyba że w ostateczności.

ZNACZNIK img

Znacznik img - osadza w danym miejscu dokumentu – obrazek. Jest jednym z samozamykających się znaczników.<img src="//poswojsku.info/poswojskulogo.jpg" alt="logo poswojsku"/>

 

Zobacz w menu podobne artykuły do: Html5 znaczniki budowa strony www technologia html5 podstawowe znaczniki HTML

 

Budowa responsywnych i mobilnych stron internetowych

bezpłatny kurs internetowy szkolenia, filmy: kliknij w temat, którego chcesz się nauczyć

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym