Kto powinien prowadzić księgę przychodów i rozchodów rolnik przedsiębiorca spółka osoba fizyczna

<
 • DANE ADRESOWE

   

  w czym mogę pomóc?

  biuro(at)gddm.com.pl

  Zd Wola Paprocka 86

  znajdź mnie na Youtube

 • PROGRAMOWANIE

   

  JavaScript HTML CSS

  jQuery jQuery Mobile

  node.js React Angular

  ES6 babel rollup karma

 • GRAFIKA ANIMACJA

   

  grafika na strony www

  grafika reklamowa

  animacja 2D i 3D

  grafika 2D i 3 D

 • DORADZTWO

   

  doradztwo IT

  doradztwo biznesowe

  usługi IT

  analizy biznesowe i IT

 • SZKOLENIA

   

  technologie IT

  marketing

  zarządzanie

  projekty metodologia

>

Kto powinien prowadzić księgę przychodów i rozchodów rolnik przedsiębiorca spółka osoba fizyczna

 

 

Kto powinien prowadzić księgę przychodów i rozchodów poradnik online, szkolenie elearning

 

Podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów są:

 • osoby fizyczne,
 • spółki cywilne osób fizycznych,
 • spółki jawne osób fizycznych,
 • spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą.

 

Księga przychodów a rolnik:

Podatkowa księgia przychodów i rozchodów komputerPonadto - rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne bez zatrudnienia w nim pracowników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracowników rolnych, wykonujący działalność gospodarczą, osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli łączny przychód z tej działalności gospodarczej nie przekracza 10.000 zł w roku podatkowym, są obowiązani prowadzić księgę przeznaczoną dla tych rolników, według wzoru uproszczonego ustalonego w załączniku do rozporządzenia.

 

Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dotyczy również:

 • osób wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów,
 • osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tej księgi przychodów i rozchodów,
 • duchownych, którzy zrzekli się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Podstawa prawna prowadzenia Podatkowej księgi przychodów i rozchodów: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.).

 

Zobacz w bocznym menu podobne szkolenia do: Kto powinien prowadzić księgę przychodów i rozchodów rolnik przedsiębiorca spółka osoba fizyczna.