Szkolenia informatyczne: biuro, technologie internetowe, egzaminy technik

CENA - OFERTA: Jesteś zainteresowany/na kursem – zapraszam do kontaktu ze mną, szczegóły: www.poswojsku.pl .

kurs tworzenie witryn www
szkolenie technik informatyk programista inf.03 ee.09 inf.04 egzamin przygotowanie

 

Zagadnienia dodatkowe księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenie

Księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenia porady kursy on-line

Zagadnienia dodatkowe księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenie

Menu bezpłatnego szkolenia z księgowości - rachunkowości znajduje się w bocznym panelu

Lekcja 7 Zagadnienia dodatkowe

Przepisów ustawy nie stosuje się do:

• przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego,

• przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach,

• przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,

• przychodów (dochodów) armatorów opodatkowanych podatkiem tonażowym.

Osoby prawne płacą podatek CIT wg 19-proc. stawki podatku od uzyskanych dochodów.

* Księgowość komputerowa – jak dobrać właściwe rozwiązanie

Trudno obecnie byłoby znaleźć firmę, która w dobie powszechności internetu, komputerów i oprogramowania prowadziłaby swoją księgowość w sposób tradycyjny – na papierze. Podstawowy powód prowadzenia księgowości w komputerze to co najmniej kilkukrotnie większa efektywność księgowości cyfrowej w porównaniu z papierową, co przekłada się na czas, który księgowy/a potrzebuje na codzienne prowadzenie księgowości. A że jak wiadomo czas to pieniądze więc pomimo wydatku rzędu min. 1000 zł na program do księgowości, to i tak zaoszczędzony czas pracy księgowego/ej zapewne zwróci koszt zakupu programu w ciągu maksymalnie kilku miesięcy.

Bezpłatne szkolenie księgowość rachunkowość Zysk czy strata

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ WYBIERAJĄC PROGRAM KSIĘGOWY:

* jakość oprogramowania

Najprostszym sposobem na sprawdzenie jakości oprogramowania i solidności jego sprzedawcy oraz producenta jest internet. Wystarczy poszukać odpowiednich – tematycznych forów i poszukać opinii dotychczasowych użytkowników

* dopasowanie oprogramowania do potrzeb firmy

Program księgowy powinien być wybrany przez Księgowego/ą we współpracy z Zarządem firmy i powinien być dopasowany do wielkości firmy, potrzeb analitycznych i księgowych. Zwykle potrzebny jest kompromis pomiędzy Zarządem/Właścicielem a Księgowym/ą – polegający na balansowaniu pomiędzy oszczędnością a funkcjonalnością oprogramowania.

* doświadczenie – czas istnienia producenta oprogramowania

Najlepiej kupić program, z którego korzystają tysiące (a co najmniej setki) innych firm – wówczas ryzyko zniknięcia producenta z rynku i pozbawienia nas aktualizacji oprogramowania zostanie zminimalizowane, a należy pamiętać, że brak aktualizacji oprogramowania jest w dłuższym okresie czasu jednoznaczne z koniecznością nabycia innego oprogramowania księgowego, co związane jest z wieloma zmianami, które (nie wiadomo dlaczego) ciągle zachodzą w naszym systemie prawnym – podatkowo-administracyjnym

* pomoc techniczna

Kupując dobry program nabywamy także pomoc techniczną w tym pomoc w początkowym skonfigurowaniu nabytego programu księgowego – poprawna konfiguracja początkowa, dopasowana do specyfiki naszej firmy bardzo ułatwia efektywną pracę księgowego/ej.

* Podatek od firm – aspekt praktyczny

Prowadzenie działalności gospodarczej niesie za sobą konieczność rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUSem, składania deklaracji itd. Oto najważniejsze terminy:

do 7. dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy rozliczający się na zasadzie karty podatkowej

do 10. dnia każdego miesiąca odprowadza się składkę do ZUS za pracodawcę na samozatrudnieniu, nie posiadającego pracowników

do 15. dnia każdego miesiąca odprowadza się składkę do ZUS za pracodawcę zatrudniającego pracowników

do 20. dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy rozliczający się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

do 20. dnia każdego miesiąca wpłacane są zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (KPiR)

do 25. dnia każdego miesiąca składa się formularz VAT-7 i trzeba rozliczyć podatek VAT

Podatek CIT (podatek dochodowy od osób prawnych)

Podatek CIT jest podatkiem dochodowym od osób prawnych (z ang. CIT - Corporate Income Tax - podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw)). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby prawne od uzyskanych dochodów, a w niektórych przypadkach od uzyskanych przychodów.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 tj. ze zm.).

Masz pytanie? marketing ( at ) poswojsku.eu

Zobacz w bocznym menu podobne szkolenia do: Zagadnienia dodatkowe księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenie.

 

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym