Zarządzanie projektami projekt usługowy etapy zarządzania projektem dla menedżerów

flag language

Zarządzanie projektami projekt usługowy etapy zarządzania projektem

Zarządzanie szkoleniami bezpłatne szkolenie menedżer kierownikW tej części bezpłatnego szkolenia z Zarządzania Projektami znajdziesz informacje na temat tradycyjnego podejścia z zarz adzania projektami, czasami nazywanego "fazowym" lub "etapowym". Podejście to w dużym uproszczeniu polega podziale projektu na kilka faz / etapów. Stąd taka nazwa ;).

Pojęcie PROJEKT jest bardzo szerokie, tym, samym ZARZĄDZANIE PROJEKTEM to całkiem sporawa dziedzina wiedzy. Najłatwiej zrozumieć to pojęcie będzie można na podstawie konkretnego przykładu. Dlatego przedstawię zarys przykładowego projektu, pokazujący od podstaw metodologię zarządzania projektem. Jedną z największych bolączek większości firm jest organizacja skutecznej sprzedaży, dlatego opracowałem przykład właśnie z tej najtrudniejszej części działalności każdej firmy, czyli skutecznego projektu promocyjnego, którego następstwem jest sprzedaż. Zanim przejdziemy do szczegółów, proponuję wstępnie Zarządzanie projektem podzielić na kilka etapów.

Etapy Zarządzania Projektem

  1. Planowanie – przygotowanie projektu w oparciu o obiektywne przesłanki.
  2. Analiza przygotowanego planu z tzw. interesariuszami – w naszym przypadku z potencjalnymi Klientami, zewnętrzną firmą doradczą i pracownikami bezpośrednio i pośrednio zaangażowanymi w projekt.
  3. Powstanie wersji ostatecznej planów projektu – gotowych do wdrożenia.
  4. Pilotażowa realizacja projektu, prowadząca do dokonania ewentualnych zmian i poprawek do planów projektu, a w skrajnym przypadku do zaniechania realizacji projektu.
  5. Realizacja właściwa projektu zgodnie z przygotowanym planem.
  6. Ewaluacja projektu w trakcie jego trwania – działania monitorujące poprzez wskazywanie nieprawidłowości w realizacji lub w założeniach powodują bieżące dokonywanie zmian w realizowanym projekcie.
  7. Ewaluacja końcowa – po zakończeniu realizacji projektu, będąca podsumowaniem realizacji projektu oraz wskazująca wnioski na przyszłość.

Zarządzanie projektami - przykładowy projekt:

SPRZEDAŻ USŁUG MULTIMEDIALNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ..

zapraszam do kolejnej części dotyczącej Zarządzanie projektami

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym