Szkolenia informatyczne: biuro, technologie internetowe, egzaminy technik

CENA - OFERTA: Jesteś zainteresowany/na kursem – zapraszam do kontaktu ze mną, szczegóły: www.poswojsku.pl .

kurs tworzenie witryn www
szkolenie technik informatyk programista inf.03 ee.09 inf.04 egzamin przygotowanie

 

MongoDB nierelacyjna baza danych NoSQL poradnik developera bazy danych MongoDB

MongoDB baza danych NoSQL poradnik developera bazy danych MongoDB

MongoDB

MongoDB to najpopularniejsza baza danych NoSQL, idealnie nadająca się do współpracy z AngularJS oraz Node.js. MongoDB, AngularJS oraz Node.js to środowisko technologiczne służące do projektowania interfejsów opartych na technologii MVC. Łącząc MongoDB, AngularJS, node.js, Bootstrap oraz HTML5 można zbudować potężne, wysoce skalowalne oraz bardzo szybko działające aplikacje. Aby projektować w oparciu o: MongoDB, AngularJS, node.js - trzeba przede wszystkim dobrze znać i rozumieć JavaScript!

Pod pojęciem bazy nierelacyjnej (NoSQL database) najczęściej rozumie się przechowywanie danych w formie listy par obiektów klucz-wartość, w których nie występują powiązania relacyjne między przechowywanymi obiektami. W bazie NoSQL najczęściej nie ma wymagania aby obiekty były jednorodne pod względem struktury. Niekiedy pojecie to używane jest szerzej, do określenia wszelkich struktur danych (niekoniecznie o postaci klucz-wartość) w których nie występują tabele i relacje. NoSQL to system baz danych nie posiadający relacji oraz zwykle nie mający zdefiniowanego języka zapytań SQL. Dane zawarte w NoSQL nie mają z góry określonej postaci (schema), jak to ma miejsce np. w bazach relacyjnych typu SQL.

Model-View-Controller a MongoDB nierelacyjna baza danych NoSQL

Model-View-Controller (pol. Model-Widok-Kontroler) czyli MVC to wzorzec - architektura technologiczna służąca do organizowania struktury aplikacji posiadających graficzne interfejsy użytkownika, w którym jako bazę danych wykorzystuje się tzw. bazy NoSQL.

 

baza danych NoSQL MongoDB framework JavaScript poswojsku

Projektując aplikację we wzorcu MVC Model-View-Controller uzyskuje się wysoką wydajność oraz skalowalność takiego rozwiązania informatycznego. MVC, czyli:
Model – jest reprezentacją problemu bądź logiki aplikacji.
Widok – opisuje sposób wyświetlania części modelu w ramach interfejsu użytkownika. Często składa się z podwidoków odpowiedzialnych za mniejsze części interfejsu.
Kontroler, a w rzeczywistości kilka, kilkadziesiąt kontrolerów odpowiada za obsługę danych wejściowych od użytkownika i za reakcję na działania użytkownika aplikacji, równocześnie zarządzając aktualizacją modelu oraz odświeżeniem widoków.
Bazy danych NoSQL to nierelacyjne bazy danych, w sytuacji rozproszonych systemów bazy typu NoSQL pełnią bardzo ważną funkcję. Pod pojęciem bazy nierelacyjnej - NoSQL database - zwykle rozumie się przechowywanie danych w formie listy par obiektów klucz-wartość (czy przypomina to JavaScript i format JSON?). W bazach NoSQL nie występują powiązania relacyjne między przechowywanymi obiektami, najczęściej nie ma także wymagania, aby obiekty były jednorodne pod względem struktury.

MongoDB baza danych NoSQL poradnik - instalacja na Windows

instalacja pliku MSI
dodanie
C:\Program Files\MongoDB\Server\3.0\bin
do zmiennej środowiskowej Path (dolne okienko)
 

MongoDB baza danych NoSQL poradnik - działanie na Windows

w CMD (prompt) wpisanie
md \data
i dalej
md \data\db

i dalej
mongod
Jak widać w CMD mongo nasłchuje na porcie: 27017
Otwieramy nowe okienko CMD i wpisujemy
mongo
dodajemy do bazy:
db.names.insert({'name':'Darek z poswojsku'});

sprawdzamy zapis
db.names.find()

Demo bazy
use demo
db.cos.insert({"a":1, "b":2, "c":3})
db.things.find()

dodawanie danych
db.cos.save({name:'Darek', company: 'poswojsku', adreswww: 'www.poswojsku.eu'})

drukowanie obiektów na ekranie
db.cos.find().pretty()

Instalowanie modułów z packages.json
npm install
node zainstaluje wszystkie wymienione w packages.json moduły

Sprawdzenie zainstalowanych lokalnie modułów
list node_modules
 

Zobacz w menu podobne artykuły do: MongoDB nierelacyjna baza danych NoSQL poradnik developera bazy danych MongoDB

Budowa responsywnych i mobilnych stron internetowych

bezpłatny kurs internetowy szkolenia, filmy: kliknij w temat, którego chcesz się nauczyć

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym