Zarządzanie firma projekt personel definicje strategia porady bezpłatne

flag language

Zarządzanie firma projekt personel definicje strategia porady bezpłatne

Zarządzanie - firma, projekt, personel

Jedni znają się na komputerach, inni na samochodach, jeszcze inni na przepisach prawa, ale nad nimi wszystkimi musi stać ktoś, kto zna się na zarządzaniu, czyli umiejętnym kierowaniu ludzi, spraw i przedmiotów w odpowiednim kierunku.

Zarządzanie i strategia powinny iść zawsze razem "pod rękę".

Zarządzanie - czym jest Zarządzanie? Najkrócej mówiąc - ktoś każe komuś coś zrobić, czyli nim zarządza, a bardziej naukowo ZARZĄDZANIE to:

zestaw działań składający się m.in. z planowania, podejmowanie decyzji, organizowania, przewodzenia i kontrolowania - skierowany na zasoby organizacji (firmy, instytucji, urzędu, itp.), przy czym zasoby organizacji to np.: ludzie, środki finansowe, składniki rzeczowe majątu, wartości niematerialne i prawne.

czynności wykonywane z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny.

Czym i/lub kim można zarządzać? - definicje najważniejszych obszarów zarządzania.

Wszystkim i wszystkimi można zarządzać. Ale najważniejsze obszary zarządzania w organizacjach to:

  • zarządzanie strategiczne
  • zarządzanie personelem
  • zarządzanie projektami
  • zarządzanie finansami
  • zarządzanie sprzedażą
  • zarządzanie promocją

Zarządzanie - a może każdy sam by sobą zarządzał?

Spróbuj wyobrazić sobie taką sytuację: każdy sobą sam zarządza. Każdy sobie samemu wyznacza cele, priorytety, sposoby dotarcia do nich, itd. Każdy robi to na własną rękę, we własnym interesie, bez tzw. przywództwa. Czy aby to nie byłaby anarchia.

Hmm, może anarchia nie jest zła? Wyobraź sobie organizację dużą, powiedzmy ok. 2000 ludzi bez zarządzających. każdy działający na własną rękę. Do czego to mogłoby doprowadzić organizację? Moim zdaniem do upadku.

STRATEGIA ZARZĄDZANIA albo "ZGON"

Zarządzanie to przede wszystkim ludzie

Strategia organizacji i jej cele są realizowane przez ludzi, którzy projektują i wykorzystują technologie, tworzą firmę i uczestniczą w jej życiu. Od tego kim są pracownicy organizacji, co robią, jak działają, zależy trwanie i zysk firmy. Nawet najlepsza strategia nie zrealizuje się sama. W zarządzaniu nawet najlepszy właściciel nie wykona wszystkiego własnymi rękoma. Odpowiedzialni zarządzający wiedzą, że los firmy zależy od jej pracowników, w szczególności od menedżerów.

Zobacz w bocznym menu artykuły podobne do: Zarządzanie - firma, projekt, personel - definicje

Zarządzanie - firma, projekt, personel

Zzobacz w menu podobny artykuł do: Zarządzanie firma projekt personel definicje strategia porady bezpłatne

Polski
szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym