Zarządzanie projektami projekt usługowy etapy zarządzania projektem dla menedżerów

<
 • DANE ADRESOWE

   

  w czym mogę pomóc?

  biuro(at)gddm.com.pl

  Zd Wola Paprocka 86

  znajdź mnie na Youtube

 • PROGRAMOWANIE

   

  JavaScript HTML CSS

  jQuery jQuery Mobile

  node.js React Angular

  ES6 babel rollup karma

 • GRAFIKA ANIMACJA

   

  grafika na strony www

  grafika reklamowa

  animacja 2D i 3D

  grafika 2D i 3 D

 • DORADZTWO

   

  doradztwo IT

  doradztwo biznesowe

  usługi IT

  analizy biznesowe i IT

 • SZKOLENIA

   

  technologie IT

  marketing

  zarządzanie

  projekty metodologia

>

Zarządzanie projektami projekt usługowy etapy zarządzania projektem

Zarządzanie szkoleniami bezpłatne szkolenie menedżer kierownikPojęcie PROJEKT jest bardzo szerokie, tym, samym ZARZĄDZANIE PROJEKTEM to całkiem sporawa dziedzina wiedzy. Najłatwiej zrozumieć to pojęcie będzie można na podstawie konkretnego przykładu. Dlatego przedstawię zarys przykładowego projektu, pokazujący od podstaw metodologię zarządzania projektem. Jedną z największych bolączek większości firm jest organizacja skutecznej sprzedaży, dlatego opracowałem przykład właśnie z tej najtrudniejszej części działalności każdej firmy, czyli skutecznego projektu promocyjnego, którego następstwem jest sprzedaż. Zanim przejdziemy do szczegółów, proponuję wstępnie Zarządzanie projektem podzielić na kilka etapów:

 1. Planowanie – przygotowanie projektu w oparciu o obiektywne przesłanki.
 2. Analiza przygotowanego planu z tzw. interesariuszami – w naszym przypadku z potencjalnymi Klientami, zewnętrzną firmą doradczą i pracownikami bezpośrednio i pośrednio zaangażowanymi w projekt.
 3. Powstanie wersji ostatecznej planów projektu – gotowych do wdrożenia.
 4. Pilotażowa realizacja projektu, prowadząca do dokonania ewentualnych zmian i poprawek do planów projektu, a w skrajnym przypadku do zaniechania realizacji projektu.
 5. Realizacja właściwa projektu zgodnie z przygotowanym planem.
 6. Ewaluacja projektu w trakcie jego trwania – działania monitorujące poprzez wskazywanie nieprawidłowości w realizacji lub w założeniach powodują bieżące dokonywanie zmian w realizowanym projekcie.
 7. Ewaluacja końcowa – po zakończeniu realizacji projektu, będąca podsumowaniem realizacji projektu oraz wskazująca wnioski na przyszłość.

Zarządzanie projektami - przykładowy projekt:

SPRZEDAŻ USŁUG MULTIMEDIALNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ..

zapraszam do kolejnej części dotyczącej Zarządzanie projektami