Negocjacje handlowe - techniki negocjacyjne wraz z motywacją i manipulacją

szkolenie Skuteczne negocjacjeCele szkolenia z technik negocjacyjnych:

- określenie wykorzystywania technik negocjacyjnych
- wypracowanie własnej techniki negocjacyjnej
- określenie potencjału negocjacyjnego osób biorących udział w szkoleniu

Negocjacje handlowe - techniki negocjacyjne wraz z motywacją i manipulacją

 1. Techniki komunikowania się

  • a/ komunikacja werbalna

   - pytania otwarte

   - pytania zamknięte

   - kompetencje językowe

   - intonacja głosu

   b/ komunikacja niewerbalna

   - układ ciała

   - kontakt wzrokowy

   - potakiwanie

   - zasada chwili milczenia

   - wygląd zewnętrzny

 2. Techniki wykorzystywane w procesie negocjacji

  • a/ Techniki przygotowywania negocjacji

   b/ Techniki rozpoczęcia negocjacji

   c/ Techniki sterowania przebiegiem negocjacji

   d/ Techniki zamknięcia negocjacji

 3. Formy prowadzenia negocjacji

  • a/ negocjacje bezpośrednie „twarzą w twarz”

   b/ negocjacje bezpośrednie w zespołach negocjacyjnych

   c/ negocjacje pośrednie przez telefon

   d/ negocjacje za pomocą listów handlowych

 1. Ocena negocjacji

 1. Motywowanie i manipulowanie – co jest lepsze a co skuteczniejsze?Motywacja szkolenie on-line kurs internetowy

 2. Podsumowanie

TEST ZALICZENIOWY

CERTYFIKAT

CENA PROMOCYJNA BRUTTO: zobacz aktualny cennik szkoleń elearning w formule on-line

Zobacz w menu podobne artykuły do: Negocjacje handlowe - techniki negocjacyjne wraz z motywacją i manipulacją szkolenie elearning – kurs online

ZAPISY NA SZKOLENIA ON-LINE elearning: księgowość, rachunkowość

Aby skorzystać ze szkolenia elearning w formule on-line należy:

Cennik szkoleń elearning )

 • złożyć zamówienie mailem na określony moduł - wskazujące kto i co zamawia (Imię Nazwisko, Adres zamieszkania, a w przypadku firmy danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT) - adres: szkolenia@poswojsku.pl oraz
 • dokonać wpłaty kwoty, zgodnej z naszym cennikiem ( Cennik szkoleń elearning ), właściwej dla danego zamówienia na nasze konto:

Bank: PKO BP SA, Konto bankowe:  89 1020 3437 0000 1902 0119 6930

poswojsku.pl sp. z o.o., ul. Paprocka 86, 98-220 Zduńska Wola

NIP  8291721598, REGON  100843936

Złożenie zamówienia i dokonanie płatności za dany kurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu szkoleń elearning. Dokumenty potwierdzające nabycie naszego szkolenia (fakturę) oraz Certyfikat przesyłamy mailem, na co Zamawiający wyraża zgodę dokonując w.w. wpłaty. Dostęp do Kursu Uczestnik zamawiający kurs otrzyma w ciągu 7 od wpłynięcia na nasze konto w.w. kwoty, ale jeżeli sprawa jest pilna – możemy przyznać dostęp tego samego dnia, którego wpłynie do nas w.w. kwota za szkolenie.