Szkolenie bezpłatne Biznesplan podstawą skutecznego wniosku o dofinansowanie struktura biznesplanu

<
 • DANE ADRESOWE

   

  w czym mogę pomóc?

  biuro(at)gddm.com.pl

  Zd Wola Paprocka 86

  znajdź mnie na Youtube

 • PROGRAMOWANIE

   

  JavaScript HTML CSS

  jQuery jQuery Mobile

  node.js React Angular

  ES6 babel rollup karma

 • GRAFIKA ANIMACJA

   

  grafika na strony www

  grafika reklamowa

  animacja 2D i 3D

  grafika 2D i 3 D

 • DORADZTWO

   

  doradztwo IT

  doradztwo biznesowe

  usługi IT

  analizy biznesowe i IT

 • SZKOLENIA

   

  technologie IT

  marketing

  zarządzanie

  projekty metodologia

>

Szkolenie bezpłatne Biznesplan podstawą skutecznego wniosku o dofinansowanie struktura biznesplan

 • Streszczenie
 • Ogólny opis firmy – charakterystyka pomysłu
 • Produkty i usługi
 • Plan marketingowy - marketing-mix: Produkt, Dystrybucja, Cena, Promocja, Personel (Twoi pracownicy), a także informacje na temat potencjalnego rynku dla produktów, konkurencji i jej produktów.
 • Plan operacyjny - krok po kroku przedstaw plany operacyjne, czyli planowane działania.
 • Organizacja i zarządzanie - plany strategiczne, kadra zarządzająca wraz z charakterystyką organizacji i metod zarządzania plan strategiczny.
 • Harmonogram działań – kalendarium - do przedstawionych w poprzedniej części dokumentu - planów operacyjnych i strategicznego, należy dopasować ramy czasowe. W ten sposób tworzymy Kalendarium.
 • Analiza finansowa - zapotrzebowanie na kapitał. Zawarte tutaj informacje muszą pokazać, jaką część wydatków firmy w określonym czasie sfinansujemy z kapitałów własnych, a jaką z obcych - wskazać należy źródła finansowania firmy.
 • Analiza finansowa - plan finansowy. Zwykle składa się z następujących informacji: Rachunek wyników (planowane przychody wraz z planowanymi kosztami). Planowane przepływy gotówkowe - takie zestawienie pokaże planowaną płynność firmy.
 • Załączniki i Spis treści - w tej części dołączone są wszystkie dokumenty dodatkowe, które chcemy udostępnić osobom czytającym nasz Biznes Plan, mogą to być: dokumenty potwierdzające sytuację prawną i finansową firmy (zaświadczenia z ZUS, Urzędu Skarbowego,wyciąg z KRS/Urzędu miasta, certyfikaty, świadectwa jakości, dokumenty potwierdzające doświadczenie i wykształcenie kadry zarządzającej, różnego rodzaju analizy marketingowe (np. wyniki badań rynku), itp.

BZINESPLAN - BUDOWA - STRUKTURA

Biznesplan podstawą skutecznego wniosku o finansowanie - struktura biznesplanu

biznesplan - plany biznesowe

Zobacz w bocznym menu podobne artykuły do: Biznesplan podstawą skutecznego wniosku - struktura biznesplanu

Masz pytanie? marketing ( at ) poswojsku.eu

Zobacz w bocznym menu podobne szkolenia do: Szkolenie bezpłatne Biznesplan podstawą skutecznego wniosku o dofinansowanie struktura biznesplan.