VRIO Analiza strategiczna VRIO co to jest

<
 • DANE ADRESOWE

   

  w czym mogę pomóc?

  biuro(at)gddm.com.pl

  Zd Wola Paprocka 86

  znajdź mnie na Youtube

 • PROGRAMOWANIE

   

  JavaScript HTML CSS

  jQuery jQuery Mobile

  node.js React Angular

  ES6 babel rollup karma

 • GRAFIKA ANIMACJA

   

  grafika na strony www

  grafika reklamowa

  animacja 2D i 3D

  grafika 2D i 3 D

 • DORADZTWO

   

  doradztwo IT

  doradztwo biznesowe

  usługi IT

  analizy biznesowe i IT

 • SZKOLENIA

   

  technologie IT

  marketing

  zarządzanie

  projekty metodologia

>

Analiza strategiczna VRIO co to jest

analiza konkurencyjności na rynku w wymiarze strategicznym

Analiza strategiczna VRIO co to jest?

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa VRIO co to jest

V- wartość (ang. Valuable)

R - rzadkość (ang. Rare)

I - trudność w powielaniu (ang. Inimitable)

O - dobrze wykorzystany(ang. Well Organized)

W historii zarządzania, powstało wiele rodzajów analiz ułatwiających analizę strategiczną firmy. Jedną z nich jest VRIO, która to analiza związana jest z zarządzaniem zasobami organizacyjnymi. Opracowana została przez Jay Barneya.

Cel VRIO: ocena zasobów organizacji oraz ich wykorzystanie.

VRIO bardzo często jest uzupełnieniem podobnych narządzi analitycznych: SWOT i PEST, dzięki czemu otrzymujemy pełniejszą analizę strategiczną przedsiębiorstwa.

VRIO - pozwala określić zasoby i potencjał posiadany przez organizację, a następnie oceniane są: sposób i poziom wykorzystywania posiadanych zasobów.

Analiza strategiczna VRIO co to jest?

V- wartość (ang. Valuable)

Wartość - jakie są możliwości, jak uniknąć zagrożeń.

Mocne strony firmy?

Czy i jak wykorzystywane są okazje?

Znasz słabe strony?

Potrafisz neutralizować zagrożenia? W jaki sposób?

R - rzadkość (ang. Rare)

Jaką masz przewagę konkurencyjną? Może kompetencje kadry?

Czym się wyróżniasz? Szkolenia, certyfikaty, świetni sprzedawcy?

I - trudność w powielaniu (ang. Inimitable)

Zasoby mogą być łatwe lub trudne do naśladowania i skopiowania. Jeżeli zasobami są np. kompetencje – mogą być trudne do skopiowania i dawać przewagę konkurencyjną. A może posiadasz unikalne doświadczenie?

Co zrobić, aby utrzymać Twoją przewagę?

O - dobrze wykorzystany(ang. Well Organized)

Poprzez poprzednie pytania możesz określić, co jest Twoją cechą wyróżniającą. Teraz musisz określić, w jakim stopniu wykorzystujesz to co posiadasz, tzw. rzeczywisty stan wykorzystania posiadanych darów: talentów i umiejętności.

Czy i jak wykorzystuje swoje zasoby? Co możesz jeszcze wykorzystać?

Analiza VRIO może być istotnym elementem sukcesu firmy w utrzymaniu się i rozwoju na konkurencyjnym rynku.

Masz pytanie? marketing ( at ) poswojsku.eu

Zobacz w bocznym menu podobne szkolenia do: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa 5 sił Portera co to jest.